Downloads - verbod-informatieverstrekking-art-7.3.12-JW - SOS-Jeugdzorg

SOS-Downloads

Omhoog

verbod-informatieverstrekking-art-7.3.12-JW

verbod-informatieverstrekking-art-7.3.12-JW
verbod-informatieverstrekking-art-7.3.12-JW.docx
 Populair
Bestandsgrootte:
51.92 kB
Versie:
01
Auteur:
Stephan Hubers
Datum:
25 augustus 2016
Downloads:
619 x
**BELANGRIJK**TIP**BELANGRIJK**TIP**BELANGRIJK**TIP** De overheid verzamelt dus feitelijk al gegevens voor STATISTISCH ONDERZOEK Kijk nu even naar artikel 7.3.12 van de Jeugdwet. En dan specifiek het tweede lid. Artikel 7.3.12 1. In afwijking van artikel 7.3.11, eerste lid, kunnen zonder toestemming van de betrokkene ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid, opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, kinderbescherming of jeugdreclassering aan een ander desgevraagd inlichtingen over de betrokkene of inzage in het dossier worden verstrekt indien: a. het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad, of b. het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlan
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven