Welkom bij Stichting SOS-Jeugdzorg

SOS-Jeugdzorg is een stichting zonder winstoogmerk die tot doel heeft het Nederlandse stelsel van jeugdbescherming te verbeteren. Dit trachten wij te bewerkstelligen door actief deel te nemen aan het publieke debat, het informeren, adviseren en het bijstaan van ouders die op welke wijze dan ook te maken krijgen met jeugdbeschermings-maatregelen.

 

 

 

Publiek Debat

Door deel te nemen aan het publieke debat hopen we verbetering in het jeugdstelsel te bevorderen

 

Informeren

De juiste juridische informatie is van doorslaggevend belang bij problemen met jeugdbeschermingsmaatregelen

 

Adviseren

Door gedegen (juridisch) advies te geven trachten wij ouders de juiste weg te wijzen in het doolhof van regelgeving en protocollen

 

Ondersteunen

Door naast de ouders te gaan staan en een luisterend oor te bieden, ondersteunen wij ouders die vastlopen in de regelgeving en procedures van jeugdbescherming

SOS-Jeugdzorg ouderplatform

Op het SOS-Jeugdzorg ouderplatform is er ruimte om te ventileren, te discussiëren, vragen te stellen en om ondersteuning te vragen.Voor lidmaatschap van deze groep is wederzijds vertrouwen nodig. Authentieke expressieve discussies dragen bij aan groepen, maar kunnen ook gevoelig en privé zijn. Wat er in een groep wordt gedeeld, mag daarbuiten niet worden besproken.

-Niets wat in deze groep besproken wordt mag zonder toestemming van de plaatser en beheerder(s) openbaar gemaakt worden!
-NIETS van deze groep, verlaat deze groep zonder uitdrukkelijke toestemming van de personen om wie het gaat en beheerder. Delen vanuit de groep is niet toegestaan.

  Bezoek ons Ouderplatform

 • Visie

  Onze visie is dat in Nederland tot op de dag van vandaag nog steeds teveel kinderen niet opgroeien in hun natuurlijke gezinssituatie. SOS-Jeugdzorg is van mening dat er teveel...

  Lees Meer
 • Missie

  Naast de bestaande cliëntenorganisaties en klachtenprocedures willen wij een platform zijn die mensen bij elkaar brengt om hun jeugdzorg-ervaringen te delen. Een plek te zijn om elkaar te helpen om...

  Lees Meer
 • Doelstellingen

  Onze doelstelling is het bevorderen van een rechtvaardiger Nederlands jeugdzorgstelsel. Uiteraard is dit een moeizaam proces maar niet onmogelijk te realiseren. Mensenrechten zullen...

  Lees Meer
 • Over Ons

  Over Stichting SOS-Jeugdzorg Samen sterk voor rechtvaardige jeugdzorg SOS-Jeugdzorg is een stichting zonder winstoogmerk die tot doel heeft het Nederlandse stelsel van jeugdbescherming te verbeteren. Dit trachten wij te bewerkstelligen door actief deel te nemen aan het publieke debat, het informeren, adviseren en het bijstaan van cliënten die op welke

  Lees Meer
 • 1